Hvad adskiller en e cigaret fra en almindelig cigaret?

En e cigaret er en elektronisk cigaret. Fra den indånder man en damp, som kommer fra en væskepatron, der er indsat i et stålhylster i e cigaretten. Efterfølgende udgives der ligeledes damp, der ligner røg til de omgivelser, man befinder sig i. En almindelig cigaret derimod består primært af fintskåret tobak, som er rullet ind i papir. Det dominerende stof i cigaretter er nikotin, som skaber afhængighed. Tobakken indeholder et ukendt antal fremmede stoffer. Når man suger i cigaretten, frigives der tobaksrøg, som er skadeligt for omgivelserne. Hos Stjernemail har vi haft en snak med Pandacig, som er en forhandler af ecigaretter.

Er e cigaretter skadelige?

Der er ikke forsket nok i e cigaretter i forhold til at kunne dokumentere, om de er skadelige at indånde dampen af. Det gælder både dem, som ryger e cigaretter, og dem, som udsættes for passiv rygning. Desuden har man endnu ikke viden om, hvorvidt e cigaretten forurener omgivelserne indendørs, efter dampningen er ophørt.

I nogle e cigaret-produkter er der fundet skadelige stoffer. Dog har man ikke tilstrækkelig viden om, hvilken påvirkning det har på lungerne, når man inhalerer dampe flere gange dagligt i løbet af flere år. En af de store bekymringer, der eksisterer, når e cigaretten udbredes mere og mere, er, at rygning igen bliver normalt, hvilket påvirker samfundets adfærd. Bekymringen går især på, at børn bliver inspireret til at vælge almindelige cigaretter frem for e cigaretter.

Almindelige cigaretter er sundhedsskadelige

Det er efterhånden ingen hemmelighed, at de traditionelle cigaretter er skadelige. Tobakrøgen indeholder giftige stoffer, som kan føre til alvorlige sygdomme som kroniske lungesygdomme eller lungekræft. Dog udvikles sygdommene over lang tid, og folk har derved svært ved at gennemskue, hvor farligt cigaretter rent faktisk er.

Konsekvenserne af rygning kan blandt andet ses i dit udseende. Du kan få flere tydelige rynker og mere tør og uren hud. Også din kondition påvirkes i en negativ retning. Din lugte- og smagssans forværres ligeledes markant.

Det tyder altså på, at almindelige cigaretter har en større skadelig virkning ud fra forskningen at se. Dog er det svært at spå om, eftersom der ikke er videnskabelig dokumentation for det fulde omfang e cigaretters effekt endnu.

E cigaretter og rygestop

Det er efterhånden ret udbredt, at folk bruger e cigaretten som et alternativ til cigaretter i håb om at opnå et rygestop. Dog er der ikke videnskabelige undersøgelser, som peger på, at indholdsstofferne og inhalation af dampe har en negativ påvirkning på lungerne. Af den årsag tør eksperter endnu ikke at anbefale e cigaretter til rygestop. Det gode ved ecigaretter er dog at man kan trappe sit nikotinindtag meget ned, da man fx kan starte med noget evæske på 18 mg, så gå til 12 mg og ende på 6 mg. Eller naturligvis 0 mg, hvis man er til det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *