Den gode investering

En god investering er en bred investering. Dvs. at jo mere man spreder sine investeringer på forskellige virksomheder og brancher, desto mindre sårbar er man for tabsgivende investeringer.

Der er mange interessante investeringsmuligheder lige nu, specielt i fremstormende lande som Kina, Indien og Brasilien. Fælles for dem alle er dog, at de ofte er forbundet med høje risici, hvilket ofte hænger sammen med en chance for et meget højt afkast. Her skal man som investor mærke efter, om man har is i maven til den slags investeringer, og om man kan tåle store tab.

Den gode investering skal ses i sammenhæng med hele ens portefølje. Fx kan man starte med at bestemme sig for, hvor mange penge man vil sætte af til investeringer. Dernæst skal man beslutte sig for en risikoprofil, og ud fra denne profil opdeler man så sine investeringer – fx investerer man 25% i lande med høj vækst, som fx Kina, 25% i en bestemt branche, fx vindenergi, og 50% i “gamle” og sikre virksomheder, hvor afkastet er beskedent, men risikoen for tab er minimal.

En god investering skal altså ikke nødvendigvis forstås som investering i én aktie eller ét firma, men en investering i en portefølje med en specifik risikoprofil.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *