Archive for maj 2013

Danskerne gør en forskel på verdensplan

Danmark er et af de lande, der gør en stor indsats inden for nødhjælp til verdens udsatte lande og deres uskyldige befolkninger. Den danske stat er en af de største bidragydere målt på befolkningstal. Derudover er der en lang række danske nødhjælpsorganisationer, der hver dag gør en stor indsats for at hjælpe verdens fattige og udsatte. Både ude i verden, hvor der er brug for helt konkret nødhjælp, og herhjemme hvor det handler om at samle penge ind, bane vejen, lave fortalerarbejde og påvirke magthaverne.

Nogle nødhjælpsorganisationer hjælper generelt, hvor der er brug for det, andre har specifikt fokus på for eksempel børn. Det gælder for eksempel for organisationer som Red Barnet og Unicef. Fælles for nødhjælpsorganisationerne er det, at de dels har et kriseberedskab, der er klar til at rykke ud og yde akut hjælp, for eksempel ved jordskælv, oversvømmelser, tsunamier, krig og andre katastrofer, og dels arbejder i de udsatte og fattige lande over længere årrækker for at yde hjælp på den lange bane. Her handler det om at bekæmpe sult og fattigdom, behandle og forebygge sygdomme som malaria og hiv/aids, kæmpe for demokrati og menneskerettigheder og alt andet, der kan gøre en forskel for verdens fattige og udsatte.

Hvert år er der således en del danskere, der vælger at tage ud i verden i en kortere eller længere periode for selv at hjælpe derude, hvor det hele foregår.